Psychoterapeuta, politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 roku ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia organizowane przez Instytut Zdrowia PTP. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Humanistycznej organizowanej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

W Ośrodku SENSUM prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. Pomagam osobom doświadczającym poczucia zagubienia, kryzysów egzystencjalnych, trudności w relacjach, problemów emocjonalnych. Pracuję z osobami uzależnionymi, które przeszły już leczenie i poszukują dla siebie dalszej pomocy, z osobami cierpiącymi z powodu nadużywania substancji, zaniepokojonymi własnymi, ryzykownymi (obsesyjnymi) zachowaniami, a także z ich bliskimi. Pomagam tym, którzy doświadczają w swoim życiu trudności z powodu dorastania w rodzinach dotkniętych uzależnieniem bądź przemocą. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jako psychoterapeuta staram się tworzyć warunki, które sprzyjają odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa, obniżeniu emocjonalnego bólu, poszukiwaniu własnej drogi, odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne pytania.

„Kiedy zaakceptuję siebie takim, jakim jestem, wtedy mogę się zmienić” – C.Rogers