Pierwsze 50 min

 

To najważniejszy dla nas i dla Ciebie czas. Porozmawiamy o tym, co Cię niepokoi, jakie są źródła Twojego niezadowolenia czy cierpienia. To pozwoli nam na wspólne wspólne wypracowanie konkretnych kierunków dalszej pomocy.

Zmiany

Będziesz w bezpiecznym i stałym kontakcie z profesjonalistą, który poprzez rozmowę o trudnościach, kłopotach w funkcjonowania w życiu zawodowym czy w relacjach z innymi ludźmi stara się pomóc poznać siebie i swoje doświadczenie, tak by mechanizmy utrudniające dobre funkcjonowanie przestały być potrzebne.

Ile to kosztuje?

Za pierwsze 3 spotkania/konsultacje zapłacisz 230 PLN (każde).

Koszt kolejnych spotkań 200 zł i każda wizyta będzie odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem – w sesjach 50 minutowych.

Masz więcej pytań? Tutaj znajdziesz odpowiedzi

Konsultacja  –  50-minutowe spotkanie, którego celem jest przyjrzenie się bieżącej sytuacji życiowej pod kątem określenia aktualnych trudności czy źródeł niepokoju, niezadowolenia czy cierpienia. Taka diagnoza sytuacji obecnej umożliwia określenie własnych potrzeb, i – na ich podstawie – wspólne wypracowanie konkretnych kierunków dalszej pomocy. Wśród nich może się znaleźć interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna, grupowa lub terapia pary, czasem konsultacja z innymi specjalistami. Bywa, że jedna konsultacja wystarcza, by uzyskać pewność, że w tym momencie nie ma potrzeby szukania dalszej pomocy.

Spotkanie konsultacyjne to także okazja, by poznać terapeutę, sprawdzić, czy spełnia nasze podstawowe oczekiwania i czy będziemy w stanie podjąć się wspólnej pracy. To też dobra okazja by rozwiać wątpliwości dotyczące psychoterapii i osoby terapeuty, zadać pytania o przebieg procesu psychoterapeutycznego ale także poprosić o informacje na temat kwalifikacji czy doświadczenia terapeuty.

Konsultacja może dotyczyć bardzo różnych obszarów funkcjonowania osoby, pary, jak też całej rodziny. Może także dotyczyć dziecka. Zwykle obszary te obejmują funkcjonowanie w związku i w rodzinie, relacje z innymi ludźmi, funkcjonowanie zawodowe/szkolne i zainteresowania oraz zdrowie.

Psychoterapia indywidualna – szeroko opisana i udokumentowana metoda pracy nad sobą, dzięki której możliwe staje dokonanie zmian w sposobie przeżywania siebie, innych i świata. W efekcie zwiększa się poczucie wpływu na własne życie i – co za tym idzie – jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany w realnym życiu. Opiera się na bezpiecznym kontakcie z profesjonalistą, który poprzez rozmowę o trudnościach, kłopotach w funkcjonowania w życiu zawodowym czy w relacjach z innymi ludźmi stara się pomóc poznać siebie i swoje doświadczenie, tak by mechanizmy utrudniające dobre funkcjonowanie przestały być potrzebne.

W psychoterapii prócz rozmowy proponujemy techniki poszerzające doświadczenie, ułatwiające kontakt ze sobą, zawsze podejmowane za wyraźną zgodą klienta, po omówieniu konkretnej techniki. Nie stosujemy hipnozy ani żadnych technik, w których świadomość jest ograniczona.  

Dla jednych psychoterapia to przede wszystkim metoda leczenia, uwalniająca z dotkliwych objawów, dla innych głównie metoda samorozwoju, prowadząca do poprawy jakości i zadowolenia z własnego życia.  

Spotkania odbywają się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 50 min.

Interwencja kryzysowa – kryzys to najczęściej strata – kogoś bliskiego, czegoś ważnego w naszym życiu, na przykład pracy czy zdrowia. Czasami jest to też zmiana – miejsca zamieszkania, pracy albo pojawienie się nowego dziecka w rodzinie. Bez względu na to czy jest to zmiana na gorsze czy na lepsze, może wywoływać silne reakcje emocjonalne, na które nie byliśmy gotowi, lub które są zupełnie nowe. Kryzysy mogą pojawiać się w wyniku dramatycznych okoliczności – przeżytego urazu, wypadku i innych traumatycznych wydarzeń.

Praca interwencyjna jest pomocą krótkoterminową, dotyczącą przede wszystkim zgłaszanego problemu. Polega na przepracowaniu kryzysowej sytuacji, omówieniu jej, umożliwieniu wyrażenia emocji, które się z nią wiążą, zrozumieniu siebie i swojej reakcji na to, co się wydarzyło, doświadczeniu oparcia, po to, by wydarzenie to można było włączyć w nurt naszego życia i w efekcie powrócić do równowagi.

Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby częściej. Każde spotkanie trwa 50 min.  

Focusing – inna obok mindfulness lub niektórych form medytacji technika rozwijająca umiejętność kontaktu ze sobą samym oraz zdolność do bycia w pełni obecnym w bieżącym życiu, w tak zwanym „tu i teraz”. Focusing opiera się na założeniu, że nasze organizmy zapamiętują znacznie więcej niż tylko umysł i że są w nim ogromne zasoby „wiedzy” i mądrość, z których często nie umiemy korzystać, a które mogą znacznie poszerzać nasze możliwości radzenia sobie z trudami bieżącego życia. Korzystania z tej wiedzy można się nauczyć. W swej terapeutycznej funkcji focusing umożliwia uporządkowanie doświadczeń z przeszłości.

Sesje focusingu odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 minut.

Zadbamy również o Twoich najbliższych

W grupie psychoterapeutycznej młodzi ludzie, dzięki pomocy prowadzących oraz wsparciu rówieśników doświadczających podobnych trudności, mają możliwość pracy nad swoimi problemami, w bezpiecznych warunkach, doświadczając uwagi i akceptacji, a nie oceny czy odrzucenia.

PSYCHOTERAPIA DLA MŁODZIEŻY