Grupa psychoedukacyjna dla dzieci w wieku 7-9 lat z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych

 • Kiedy: raz w tygodniu we wtorki od 17.00 do 18.30
 • Czas trwania: 12 spotkań od 20.09.2022 do 13.12.2022
 • Koszt miesięczny: 550 zł, płatne przelewem do 10. każdego miesiąca
 • Miejsce: ul. Orłowskiego 45 lok 2, Warszawa-Radość
 • Udział w grupie poprzedzony jest dwoma konsultacjami – jedną z rodzicami, a drugą z dzieckiem. Celem spotkania jest wspólne ustalenie czy ta forma terapii będzie optymalna. Cena jednej konsultacji: 170 PLN
 • Raz w miesiącu w soboty w godzinach 10-11.30 odbywają się spotkania z rodzicami, koszt wliczony jest w cenę terapii.
 • Grupa będzie liczyć 6-8 dzieci.

Spotkania w grupie mają na celu:

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w relacjach społecznych,
 • umożliwienie uczestnikom odreagowania negatywnych emocji,
 • doskonalenie umiejętności psychologicznych (m.in. rozwiązywanie problemów, przełamywanie barier i lęków),
 • rozwinięcie adekwatnej, pozytywnej samooceny,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania, wyrażania i kontrolowania emocji,
 • doskonalenie asertywności,
 • stymulowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością.

Prowadząca to Sylwia Kozłowska, doświadczony psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi z doświadczeniem prowadzenia grup.

Telefon do kontaktu dla zainteresowanych: 506 666 777

Grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży w wieku 15-18 lat

 • Kiedy: raz w tygodniu w poniedziałek od 18.00 do 19.30
 • Czas trwania: od października 2022 do czerwca 2023
 • Koszt miesięczny: 550 zł, płatne przelewem do 10. każdego miesiąca
 • Miejsce: ul. Orłowskiego 45 lok 2, Warszawa-Radość
 • Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją, celem której jest ustalenie czy ta forma terapii będzie optymalna. Cena konsultacji: 170 PLN
 • Raz w miesiącu w piątek w godzinach 17-18.30 odbywają się spotkania z rodzicami, koszt wliczony jest w cenę terapii.
 • Grupa będzie liczyć 8-10 osób.

Grupa przeznaczona jest dla młodzieży, która:

 • ma trudności w relacji z innymi,
 • doświadcza trudnego do zniesienia stanu smutku, złości, apatii,
 • czuje się samotna i brakuje jej wspierających relacji,
 • chce coś zmienić w swoim życiu,
 • chce więcej wiedzieć o sobie i poznać swoje mocne strony

Prowadząca to Joanna Basaj, doświadczona psychoterapeutka pracująca z młodzieżą i dorosłymi.

Telefon do kontaktu dla zainteresowanych: 506 666 777

Grupa z elementami socjoterapii dla dzieci w wieku 10-12 lat, które mają trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji, we współpracy z innymi oraz poczuciem własnej wartości.

 • Kiedy: raz w tygodniu w czwartki od 17.00 do 18.30
 • Czas trwania: 12 spotkań od 22.09.2022 do 8.12.2022
 • Koszt miesięczny: 550 zł, płatne przelewem do 10. każdego miesiąca
 • Miejsce: ul. Orłowskiego 45 lok 2, Warszawa-Radość
 • Udział w grupie poprzedzony jest dwoma konsultacjami – jedną z rodzicami, a drugą z dzieckiem. Celem spotkania jest wspólne ustalenie czy ta forma terapii będzie optymalna. Cena jednej konsultacji: 170 PLN
 • Raz w miesiącu w soboty w godzinach 10-11.30 odbywają się spotkania z rodzicami, koszt wliczony jest w cenę terapii.
 • Grupa będzie liczyć 6-8 dzieci.

Spotkania w grupie mają na celu:

 • przyswojenie zachowań społecznie akceptowanych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych (m.in. asertywności, komunikacji, nawiązywanie
  relacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),
 • budowanie poczucia własnej wartości (poznanie samego siebie, własnych mocnych i
  słabych stron),
 • przełamanie lęku społecznego,
 • nauka radzenia sobie z emocjami – rozpoznawania ich, nazywania, wyrażania.

Prowadząca to Sylwia Kozłowska, doświadczony psycholog specjalizujący się w pracy z dziećmi z doświadczeniem prowadzenia grup.

Telefon do kontaktu dla zainteresowanych: 506 666 777

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”

Zapisy: +48 506 666 777

Poniedziałek-piątek w godz. 9-17