Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), członkiem PTPP, w tym członkiem sekcji terapii par i rodzin. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi się dziecka, parami i rodzinami doświadczającymi trudności w relacjach.

Ukończyłam psychologię na UMCS w Lublinie. Jestem specjalistką I stopnia z psychologii klinicznej. Kształciłam się w psychoterapii w oparciu o różne podejścia teoretyczne. Ostatecznie wybrałam psychoterapię psychoanalityczną, jako teoretyczną podstawę i metodę pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach specjalizacyjnych na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych, dziecięco-młodzieżowych i w PZP, podczas 15 lat pracy w Oddziale Dziennym II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z osobami cierpiącymi na psychozy, choroby afektywne i zaburzenia osobowości, pracując w Ambulatorium Psychoanalitycznym przy Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, poradni Propsyche, w Specjalistycznej Poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, w tym jako jej kierownik i od 20 lat we własnym gabinecie.

Psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym uczyłam się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracę kliniczną superwizuję u psychoanalityków i psychoterapeutów psychoanalitycznych w kraju i za granicą. Biorę udział w szkoleniu podyplomowym w PTPP: w koleżeńskich seminariach związanych z teoriami psychoanalitycznymi, w konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładach i cyklicznych seminariach klinicznych z wybitnymi psychoanalitykami. Biorę udział w szkoleniu z zakresu psychoanalitycznej terapii par i rodzin pod kierunkiem Mary Morgan i Stanleya Ruszczyńskiego z Tavistock Clinic i Portman Clinic w Londynie. Kształcę się także w dziedzinie Analizy Więzi Prenatalnej pod kierunkiem niemieckiej psychoanalityczki Helgi Blazy.