Jestem psychoterapeutką, pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwalifikacje zawodowe zdobywam w Szkole Psychoterapii OPTA. Od wielu lat pracuję z młodzieżą z problemami rozwojowymi i ich rodzinami. Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywam w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży.

Prowadzę terapię w perspektywie psychodynamicznej w pracy indywidualnej oraz systemowej w pracy z rodziną i parą. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, którzy zmagają się z życiowymi kryzysami, doświadczają lęku i poczucia zagubienia.  W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest praca psychoterapeutyczna z osobami z Zespołem Aspergera. Kieruję się przekonaniem, że w atmosferze życzliwości i zrozumienia każdy może znaleźć właściwą drogę, która pozwoli mu odzyskać radość i sens życia.

W celu udoskonalenia swojego warsztatu pracy ukończyłam Studia Podyplomowe „Wspomaganie dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi” na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe „Pomoc dziecku i rodzinie” w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej.