Jestem psychologiem i psychoterapeutą. 

Ukończyłam Wydział Psychologii oraz Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuję pod superwizją.

Uczestniczę w seminariach, konferencjach i wykładach poszerzając swoją wiedzę. W poszukiwaniu narzędzi terapeutycznych do pracy z traumą odbyłam szkolenie EMDR (terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych) w PTT EMDR oraz kurs Mindfulness w Instytucie Uważności i Psychoterapii. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych w gabinecie oraz od wielu lat również na Skypie z klientami w Polsce i za granicą.

W Sensum pracuję od momentu powstania  Ośrodka.

W pracy integruję różne podejścia. Korzystam z wiedzy w zakresu neuronauki szczególnie w pracy z traumą, praca z ciałem, z napięciami w oparciu o analizę bioenergetyczną Lowena, metody regulacji układu nerwowego (w tym Mindfulness), focusing w obszarze pracy z emocjami. Trudno mi jest się określić i zaszeregować, ale chyba najbliższe jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne. Zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresja, problemy osobowościowe, sytuacje kryzysowe i kryzysy rozwojowe to najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się do mnie od wielu lat klienci.

W terapii przyglądamy się wspólnie, czy sposób w jaki klient odbiera i przeżywa rzeczywistość nie powoduje problemów, z jakimi zgłasza się po pomoc. Szukamy przyczyn dlaczego w taki właśnie sposób rozumie otaczający go świat. Najczęściej znajdujemy je w dzieciństwie i wtedy jest czas na przeżycie żałoby za dzieciństwem bez dzieciństwa oraz aktualizacją utrwalonych, szkodliwych schematów poznawczych. Bardzo często zdarza się , że po drodze musimy przepracować traumę, zdarzenie, lub serie zdarzeń, które zaburzyło prawidłowy rozwój klienta. Pracujemy także nad poznaniem i zaakceptowaniem własnych słabości i ograniczeń. Identyfikujemy mocne strony i angażujemy je w kreowanie dobrego, wartościowego życia. Budowanie bezpiecznej więzi z drugim, to również częsty temat mojej pracy z klientami.

Wykonywanie pracy terapeutycznej przynosi mi wielką satysfakcję, uważam to za ogromny przywilej, gdy klient otwiera nam drzwi do swojego życia i dzięki naszej wspólnej pracy odkrywa swój potencjał, zmieniając kierunek swojego życia.