Jestem psychologiem, absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt organizowany przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (IIPG). W 2016 Ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-BROK, w której poznałam pracę terapeutyczną w podejściu humanistycznym, opartym na relacji i szacunku dla drugiego człowieka. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 2083). Regularnie uczestniczę w szkoleniach w różnych koncepcjach psychologicznych podnoszących moje kwalifikacje. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

W Sensum prowadzę terapię indywidualną oraz pomoc psychologiczną dla osób dorosłych. Pomagam osobom w kryzysie życiowym, doświadczającym trudności w relacjach, problemów o podłożu emocjonalnym, zmagającym się z poczuciem wyobcowania, pustki, samotności, braku sensu życia, a także osobom borykającym się z niestabilną samooceną.

Ponadto prowadzę terapię dla osób dorosłych z problemem uzależnienia i nadużywania, ich bliskich oraz osób, które dorastały w domach, gdzie głównym problemem było uzależnienie jednego lub obojga rodziców. Pracuję w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wierzę, że człowiek jest niepowtarzalną i unikalną całością, posiada zasoby do efektywnego życia, a także może rozwijać się w drodze autentycznego i otwartego spotkania z drugim człowiekiem w tu i teraz.