Jestem psychoterapeutką, absolwentką Wydziału Psychologii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem psychologii. Ukończyłam, prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA, czteroletnie Studium Terapii Rodziny, przygotowujące do pracy terapeutycznej zarówno z rodzinami, jak i z pacjentami indywidualnymi. Odbyłam szkolenie w Szkole Trenerów Treningu i Warsztatu Psychologicznego Moniki Sowickiej. Doświadczenie w obszarze udzielania pomocy psychologicznej zdobywałam m.in. na XIV Oddziale leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w tym w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Przeprowadziłam również szereg warsztatów umiętności psychospołecznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaję  systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. W pracy terapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne z podejściem systemowym.

W SENSUM pomagam młodzieży i osobom dorosłym, cierpiącym z powodu trudności w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych , mającym poczucie, że nie radzą sobie w życiu czy nie korzystają z swoich możliwości. Pracuję również z rodzinami, które przeżywają kryzysy, nie mogą się porozumieć, doświadczają konfliktów, zmagają się z problemami jednego ze swoich członków. W trakcie psychoterapii pomagam pacjentom w rozpoznawaniu i rozumieniu ich uczuć, wzorów zachowania i relacji oraz sposobów ich myślenia o sobie i innych, wspieram pacjentów w uczeniu się, jak dobrze radzić soie z tym, na co nie mają wpływu oraz w dokonywaniu zmian tego, co mogą i pragną zmienić.