Talenty Gallupa

Dzięki znajomości swoich talentów chętniej podejmujemy wyzwania, które nas rozwijają.
Zwiększamy swoją motywację do wykonywanych zadań, pracy, obowiązków.
Wybieramy do pracy obszary, które sprawiają nam przyjemność, rozwijają i dają poczucie sprawczości.

Znajomość własnych talentów wspiera również akceptację siebie, poczucie własnej wartości i pomaga odnaleźć obszary wspólne z innymi osobami.
To tylko kilka korzyści płynących z poszerzenia wiedzy na temat swoich talentów.

Czym jest metoda Talentów Gallupa?

To narzędzie diagnostyczne służące do identyfikacji i wykorzystania naturalnych talentów jednostki, które są kluczowe dla efektywności w różnych obszarach życia w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego.
Talenty są tu rozumiane jako naturalne zdolności, które mogą być rozwijane i
wykorzystywane do osiągania sukcesu w różnych obszarach życia.

Metoda powstała w latach 90. XX wieku z inicjatywy Donald O. Cliftona i Paula Allena. Do dziś zostało przebadanych miliony osób na całym świecie.
Warto wykonać test, aby poznać i lepiej zrozumieć swoje talenty i w myśl psychologii pozytywnej, która przyświeca badaniom Gallupa przekształcić je świadomie w mocne strony.

Przewagą pracy z testami talentów Gallupa jest możliwość ciągłego rozwoju dzięki zaproponowanym przez Instytut Gallupa gotowym ścieżkom rozwoju dla każdego talentu. Dzięki dostarczonym przez test Clifton Strengths, nazywany potocznie testem Gallupa wskazówkom do pracy z każdym talentem zyskujemy narzędzie do długofalowej pracy nad sobą, zamiast jednorazowego zastrzyku wiedzy na swój temat.

Po zrobieniu testu warto odbyć sesję z certyfikowanym coachem mocnych stron, by lepiej zrozumieć swój wynik i ukierunkować dalsze działanie w wybranym obszarze.

Jeśli chcesz się umówić na konsultację prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 506 666 777, gabinet@pomoc-psycholog.pl