Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 242) oraz psychoterapeutką i superwizorem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Jestem również certyfikowanym psychoterapeutą focusingowym (Focusing Oriented Therapist).
Ukończyłam socjologię (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W 2007 roku, po 4-letnim kształceniu, otrzymałam dyplom psychoterapeuty w warszawskim Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Wykształcenie uzupełniłam kursem psychologii klinicznej realizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i w 2013 zdałam egzamin przed komisją PTP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.  Swojej drogi zawodowej szukałam wiele lat, zajmując się pracą w różnych obszarach pomagania ludziom. Fascynacja psychoterapią jako skutecznym narzędziem pomagania zrodziła się w 2003 r. – zdałam sobie wtedy sprawę z tego, jak wiele człowiek może zrobić dla drugiego człowieka jeśli tylko ma ku temu narzędzia. Zdecydowałam wówczas o podjęciu profesjonalnych studiów zawodowych, odbyłam także wymagane staże w: pogotowiu opiekuńczym oraz na oddziale dziennym Szpitala Nowowiejskiego (Centrum Psychoterapii).Mam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach rozwojowych, cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych/lękowych, zaburzeń nastroju(w tym depresja) oraz problemów osobowościowych. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Piszę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, głównie dotyczące rozwoju osobistego i wychowania. Superwizuję psychoterapeutów i prowadzę zajęcia w Szkole Psychoterapii Intra. W pracy psychoterapeutycznej towarzyszę ludziom w ich poszukiwaniach sensu, prawdy, ukojenia, zrozumienia, spokoju. Radość bycia z człowiekiem, który powraca do równowagi daje mi siłę do dalszej pracy nad poszerzaniem swoich umiejętności, by możliwie najlepiej Mu służyć. Zapraszam.