Skip to main content

Zespół

Joanna Kaczmarek

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 242) oraz psychoterapeutką i superwizorem w procesie Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Jestem również certyfikowanym psychoterapeutą focusingowym (Focusing Oriented Therapist).
Ukończyłam socjologię (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W 2007 roku, po 4-letnim kształceniu, otrzymałam dyplom psychoterapeuty w warszawskim Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Wykształcenie uzupełniłam kursem psychologii klinicznej realizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i w 2013 zdałam egzamin przed komisją PTP. 


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.


Moje zainteresowanie emocjonalnym i intelektualnym życiem człowieka ma długą historię ale swojej drogi zawodowej szukałam wiele lat, zajmując się pracą w r
óżnych obszarach pomagania ludziom. Fascynacja psychoterapią jako skutecznym narzędziem pomagania zrodziła się w 2003 r. - zdałam sobie wtedy sprawę z tego, jak wiele człowiek może zrobić dla drugiego człowieka jeśli tylko ma ku temu narzędzia. Zdecydowałam wówczas o podjęciu profesjonalnych studiów zawodowych, odbyłam także wymagane staże w: pogotowiu opiekuńczym oraz na oddziale dziennym Szpitala Nowowiejskiego (Centrum Psychoterapii).

Mam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach rozwojowych, cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych/lękowych, zaburzeń nastroju(w tym depresja) oraz problem
ów osobowościowych. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Piszę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, głównie dotyczące rozwoju osobistego i wychowania. Superwizuję terapeutów i prowadzę zajęcia w Szkole Psychoterapii Intra. W pracy psychoterapeutycznej towarzyszę ludziom w ich poszukiwaniach sensu, prawdy, ukojenia, zrozumienia, spokoju. Radość bycia z człowiekiem, który powraca do równowagi daje mi siłę do dalszej pracy nad poszerzaniem swoich umiejętności, by możliwie najlepiej Mu służyć. Zapraszam.


Izabella Cąpała

Jestem psychologiem, studia ukończyłam na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Moja chęć poznania tajników ludzkiego umysłu powoli przerodziła się w pasję pracy z drugim człowiekiem. Po pewnym czasie zainteresowałam się psychoterapią, jako formą pomocy, a także sposobem na rozwiązywanie konfliktów i problemów z jakimi musimy sobie radzić. W celu pogłębienia swojej wiedzy psychoterapeutycznej ukończyłam kurs pomocy psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii w ośrodku Intra.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

W swoich doświadczeniach zawodowych mam, między innymi, pracę w formie spotkań grupowych i indywidualnych na Oddziale Dziennym Pomocy Psychiatrycznej przy ul. Gruzińskiej 6 w Warszawie. W większości były to osoby chorujące na depresje i nerwice. W ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz dla miasta W-wy prowadziłam grupę terapeutyczną dla kobiet rozwiedzionych i samotnie wychowujących dzieci.


W ramach gabinetu spotykam się z osobami, które są zagubione, odczuwają ciągły smutek, cierpią na zaburzenia nastroju i snu. Bardzo wierzę w to, że każdy człowiek ma w sobie umiejętność pokonywania problemów, a psychoterapia daje nam wiele sposobów, aby ta umiejętność zaczęła żyć.


Jestem w trakcie szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, oraz jestem członkiem kandydatem tego Towarzystwa.W ramach prywatnej praktyki pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia border-line, depresje, nerwice lękowe, a także osobami przeżywającymi trudności w bliskiej relacji.


Grażyna Smuszowicz 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię (Uniwersytet Wrocławski) oraz Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuję pod superwizją.


Uczestniczę w seminariach, konferencjach i wykładach poszerzając swoją wiedzę. W poszukiwaniu narzędzi terapeutycznych do pracy z traumą odbyłam szkolenie EMDR (terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych) w PTT EMDR oraz kurs Mindfulness w Instytucie Uważności i Psychoterapii. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w gabinecie oraz od wielu lat również na Skypie.

W pracy integruję różne podejścia. Korzystam z wiedzy w zakresu neuronauki szczególnie w pracy z traumą, praca z ciałem, metody regulacji układu nerwowego (w tym Mindfulness), focusing w obszarze pracy z emocjami. Trudno mi jest się określić i zaszeregować, ale chyba najbliższe jest mi podejście humanistyczno-egzystencjane. Zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, problemy osobowościowe, sytuacje kryzysowe i kryzysy rozwojowe to najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się do mnie od wielu lat pacjenci.


W terapii przyglądamy się wspólnie, czy sposób w jaki klient odbiera i przeżywa rzeczywistość nie powoduje problemów, z jakimi zgłasza się po pomoc. Szukamy przyczyn dlaczego w taki właśnie sposób rozumie otaczający go świat. Najczęściej znajdujemy je w dzieciństwie i wtedy jest czas na przeżycie żałoby za dzieciństwem bez dzieciństwa oraz aktualizacją utrwalonych, szkodliwych schematów poznawczych. Bardzo często zdarza się , że po drodze musimy przepracować traumę, zdarzenie, lub serie zdarzeń, które zaburzyło prawidłowy rozwój klienta. Pracujemy także nad poznaniem i zaakceptowaniem własnych słabości i ograniczeń. Identyfikujemy mocne strony i angażujemy je w kreowanie dobrego, wartościowego życia. Budowanie bezpiecznej więzi z drugim, to również częsty temat mojej pracy z klientami. Ostatnio zdarza się coraz częściej, że poruszamy w terapii problemy egzystencjalne. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane proponowaną przeze mnie formą terapii.

 

Karolina Kuhn

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W 2007 roku ukończyłam także 4-letnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od tego czasu pracuję jako psychoterapeuta.


Mam także doświadczenie w doradztwie personalnym, a także ukończone szkolenie coachingowe, akredytowane przez ICF.

Pracuję w podejściu humanistycznym, prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych.


Myślę, że wielu z nas ma takie chwile w życiu, kiedy wszystkiego jest za dużo na jedną osobę, czujemy się bezradni i zagubieni, a świat staje się nieprzyjazny i skomplikowany. Często nie rozumiemy, co się z nami dzieje, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, skąd bierze się nas ból i jak sobie z nim poradzić. Psychoterapia jest możliwością poznania siebie, odkrycia swojego miejsca, daje szansę, aby zacząć w pełni żyć.


Pracuję pod superwizją. I work in English, je travaille en francais.

 


Anna Kubicka

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka) oraz Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Obecnie słuchaczem w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji. W ramach swoje praktyki psychoterapeutycznej przyjmuję osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci wraz z rodzicami. W pracy psychoterapeutycznej spotyka się z osobami, które zmagają się z kryzysami życiowymi, trudnymi relacjami z bliskimi, mającymi problemy w podjęciu ważnych dla siebie decyzji, doświadczającymi wewnętrznej pustki, uporczywego smutku, lęku oraz złości. W związku z tym, że przez wiele lat pracowałam ze służbami ratowniczymi- strażakami, ratownikami medycznymi, bliska jest mi problematyka dotycząca profilaktyki i pomocy psychologicznej w zakresie radzenia sobie z kryzysami sytuacyjnymi związanymi ze śmiercią, zagrożeniem życia, pracą w dużej ekspozycji na zdarzenia traumatyczne. Jestem współautorką wielu programów psychoedukacyjnych z zakresu zarządzania stresem, w szczególności stresem traumatycznym.


Moja praca jest dla mnie szczególnym spotkaniem z drugim człowiekiem, zarówno tym małym jak i dorosłym. Spotkaniem, którego celem jest towarzyszenie w atmosferze zrozumienia, zaufania i szacunku, w poznawaniu siebie.

 

Ireneusz Kaczmarczyk

Jestem psychoterapeutą i superwizorem, dr socjologii, absolwentem UW.

Prowadzę terapię w egzystencjalnej perspektywie, integruję różne podejścia z akcentem na doświadczenie człowieka. Konsultuję osoby z problemem nadużywania i uzależnienia.

Prowadzę superwizję indywidualną i zespołów. Prowadzę treningi interpersonalne, terapeutyczne, uczę warsztatu trenerów i psychoterapeutów.

Certyfikaty:

- Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA (superwizor w procesie)

- European Certificate as Psychotherapist for Person Centered and Experiential Psychotherapy (PCE - Europe)

- Certified Focusing - Oriented Psychotherapist and Trainer. (The International Focusing Institute)

- Certyfikat specjalisty i superwizora psychoterapii uzależnień (PARPA)

- Certyfikat w zakresie prowadzenia superwizji klinicznej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin. (RSPU)

- Certyfikat trenera i superwizora treningu i warsztatu psychologicznego (PTP)


Joanna Basaj

Jestem psychoterapeutką, pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwalifikacje zawodowe zdobywam w Szkole Psychoterapii OPTA. Od wielu lat pracuję z młodzieżą z problemami rozwojowymi i ich rodzinami. Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywam w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży.

Prowadzę terapię w perspektywie psychodynamicznej w pracy indywidualnej oraz systemowej w pracy z rodziną i parą. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, którzy zmagają się z życiowymi kryzysami, doświadczają lęku i poczucia zagubienia.  W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest praca psychoterapeutyczna z osobami z Zespołem Aspergera. Kieruję się przekonaniem, że w atmosferze życzliwości i zrozumienia każdy może znaleźć właściwą drogę, która pozwoli mu odzyskać radość i sens życia.


W celu udoskonalenia swojego warsztatu pracy ukończyłam Studia Podyplomowe "Wspomaganie dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi" na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe "Pomoc dziecku i rodzinie" w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej.
Moją pracę poddaję superwizji.


Anna Sawicka

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2018 ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt organizowany przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (IIPG). W 2016 ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-BROK, w której poznałam pracę terapeutyczną w podejściu humanistycznym, opartym na relacji i szacunku dla drugiego człowieka.

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 2083). Regularnie uczestniczę w szkoleniach w różnych koncepcjach psychologicznych podnoszących moje kwalifikacje. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

 

W Sensum prowadzę terapię indywidualną oraz pomoc psychologiczną dla osób dorosłych. Pomagam osobom w kryzysie życiowym, doświadczającym trudności w relacjach, problemów o podłożu emocjonalnym, zmagającym się z poczuciem wyobcowania, pustki, samotności, braku sensu życia, a także osobom borykającym się z niestabilną samooceną.

Ponadto prowadzę terapię dla osób dorosłych z problemem uzależnienia i nadużywania, ich bliskich oraz osób, które dorastały w domach, gdzie głównym problemem było uzależnienie jednego lub obojga rodziców. Pracuję w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wierzę, że człowiek jest niepowtarzalną i unikalna całością, posiada zasoby do efektywnego życia, a także może rozwijać się w drodze autentycznego i otwartego spotkania z drugim człowiekiem w tu i teraz.

 

 

 


Anna Osowska-Bielińska

Jestem psychoterapeutką, absolwentką Wydziału Psychologii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem psychologii. Ukończyłam, prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA, czteroletnie Studium Terapii Rodziny, przygotowujące do pracy terapeutycznej zarówno z rodzinami, jak i z pacjentami indywidualnymi. Odbyłam szkolenie w Szkole Trenerów Treningu i Warsztatu Psychologicznego Moniki Sowickiej. Doświadczenie w obszarze udzielania pomocy psychologicznej zdobywałam m.in. na XIV Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w tym w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Przeprowadziłam również szereg warsztatów umiejętności psychospołecznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. W pracy terapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne z podejściem systemowym.


W SENSUM pomagam młodzieży i osobom dorosłym, cierpiącym z powodu trudności w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych, mającym poczucie, że nie radzą sobie w życiu czy nie korzystają wystarczająco ze swoich możliwości. Pracuję również z rodzinami, które przeżywają kryzysy, nie mogą się porozumieć, doświadczają konfliktów, zmagają się z problemami jednego ze swoich członków. W trakcie psychoterapii pomagam pacjentom w rozpoznawaniu i rozumieniu ich uczuć, wzorów zachowania i relacji oraz sposobów ich myślenia o sobie i innych, wspieram pacjentów w uczeniu się, jak dobrze radzić sobie z tym, na co nie mają wpływu oraz w dokonywaniu zmian tego, co mogą i pragną zmienić.


Michał Kulkowski

Psychoterapeuta, politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

 

W Ośrodku SENSUM prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu humanistyczno - doświadczeniowym. Pomagam osobom doświadczającym poczucia zagubienia, kryzysów egzystencjalnych, trudności w relacjach, problemów emocjonalnych. Pracuję z osobami uzależnionymi, które przeszły już leczenie i poszukują dla siebie dalszej pomocy, z osobami cierpiącymi z powodu nadużywania substancji, zaniepokojonymi własnymi, ryzykownymi (obsesyjnymi) zachowaniami, a także z ich bliskimi. Pomagam tym, którzy doświadczają w swoim życiu trudności z powodu dorastania w rodzinach dotkniętych uzależnieniem bądź przemocą. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Jako psychoterapeuta staram się tworzyć warunki, które sprzyjają odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa, obniżeniu emocjonalnego bólu, poszukiwaniu własnej drogi, odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne pytania.

 

"Kiedy zaakceptuję siebie takim, jakim jestem, wtedy mogę się zmienić" - C.Rogers

 

 


Marzena Witkowska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), członkiem PTPP, w tym członkiem sekcji terapii par i rodzin. Pracuję z młodzieżą, osobami dorosłymi, z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi się dziecka, parami i rodzinami doświadczającymi trudności w relacjach.
Ukończyłam psychologię na UMCS w Lublinie. Jestem specjalistką I stopnia z psychologii klinicznej. Kształciłam się w psychoterapii w oparciu o różne podejścia teoretyczne. Ostatecznie wybrałam psychoterapię psychoanalityczną, jako teoretyczną podstawę i metodę pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach specjalizacyjnych na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych, dziecięco-młodzieżowych i w PZP, podczas 15 lat pracy w Oddziale Dziennym II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z osobami cierpiącymi na psychozy, choroby afektywne i zaburzenia osobowości, pracując w Ambulatorium Psychoanalitycznym przy Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, poradni Propsyche, w Specjalistycznej Poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, w tym jako jej kierownik i od 20 lat we własnym gabinecie.

 

Psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym uczyłam się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracę kliniczną superwizuję u psychoanalityków i psychoterapeutów psychoanalitycznych w kraju i za granicą. Biorę udział w szkoleniu podyplomowym w PTPP: w koleżeńskich seminariach związanych z teoriami psychoanalitycznymi, w konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładach i cyklicznych seminariach klinicznych z wybitnymi psychoanalitykami. Biorę udział w szkoleniu z zakresu psychoanalitycznej terapii par i rodzin pod kierunkiem Mary Morgan i Stanleya Ruszczyńskiego z Tavistock Clinic i Portman Clinic w Londynie. Kształcę się także w dziedzinie Analizy Więzi Prenatalnej pod kierunkiem niemieckiej psychoanalityczki Helgi Blazy.