Skip to main content

Zespół

Joanna Kaczmarek

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 242) oraz psychoterapeutką i superwizorem w procesie Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.
Ukończyłam socjologię (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W 2007 roku, po 4-letnim kształceniu, otrzymałam dyplom psychoterapeuty w warszawskim Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Wykształcenie uzupełniłam kursem psychologii klinicznej realizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i w 2013 zdałam egzamin przed komisją PTP. 


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.


Moje zainteresowanie emocjonalnym i intelektualnym życiem człowieka ma długą historię ale swojej drogi zawodowej szukałam wiele lat, zajmując się pracą w r
óżnych obszarach pomagania ludziom. Fascynacja psychoterapią jako skutecznym narzędziem pomagania zrodziła się w 2003 r. - zdałam sobie wtedy sprawę z tego, jak wiele człowiek może zrobić dla drugiego człowieka jeśli tylko ma ku temu narzędzia. Zdecydowałam wówczas o podjęciu profesjonalnych studiów zawodowych, odbyłam także wymagane staże w: pogotowiu opiekuńczym oraz na oddziale dziennym Szpitala Nowowiejskiego (Centrum Psychoterapii).

Mam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach rozwojowych, cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych/lękowych, zaburzeń nastroju(w tym depresja) oraz problem
ów osobowościowych. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Piszę i prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, głównie dotyczące rozwoju osobistego i wychowania. Superwizuję terapeutów i prowadzę zajęcia w Szkole Psychoterapii Intra. W pracy psychoterapeutycznej towarzyszę ludziom w ich poszukiwaniach sensu, prawdy, ukojenia, zrozumienia, spokoju. Radość bycia z człowiekiem, który powraca do równowagi daje mi siłę do dalszej pracy nad poszerzaniem swoich umiejętności, by możliwie najlepiej Mu służyć. Zapraszam.


Izabella Cąpała

Jestem psychologiem, studia ukończyłam na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Moja chęć poznania tajników ludzkiego umysłu powoli przerodziła się w pasję pracy z drugim człowiekiem. Po pewnym czasie zainteresowałam się psychoterapią, jako formą pomocy, a także sposobem na rozwiązywanie konfliktów i problemów z jakimi musimy sobie radzić. W celu pogłębienia swojej wiedzy psychoterapeutycznej ukończyłam kurs pomocy psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii w ośrodku Intra.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

W swoich doświadczeniach zawodowych mam, między innymi, pracę w formie spotkań grupowych i indywidualnych na Oddziale Dziennym Pomocy Psychiatrycznej przy ul. Gruzińskiej 6 w Warszawie. W większości były to osoby chorujące na depresje i nerwice. W ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz dla miasta W-wy prowadziłam grupę terapeutyczną dla kobiet rozwiedzionych i samotnie wychowujących dzieci.


W ramach gabinetu spotykam się z osobami, które są zagubione, odczuwają ciągły smutek, cierpią na zaburzenia nastroju i snu. Bardzo wierzę w to, że każdy człowiek ma w sobie umiejętność pokonywania problemów, a psychoterapia daje nam wiele sposobów, aby ta umiejętność zaczęła żyć.


Jestem w trakcie szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, oraz jestem członkiem kandydatem tego Towarzystwa.W ramach prywatnej praktyki pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia border-line, depresje, nerwice lękowe, a także osobami przeżywającymi trudności w bliskiej relacji.


Grażyna Smuszowicz 

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzupełniając swoją wiedzę w zakresie psychoterapii ukończyłam Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz szkolenie EMDR Europe level 1. Kontynuując swój zawodowy rozwój uczestniczę w seminariach i wykładach Polskiego Towarzystwa Terapii Psychoanalitycznej, PTT EMDR i Ośrodka INTRA. W wolnych chwilach pisuję artykuły z obszaru psychoedukacji i psychoterapii.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Stowarzyszenia Intra.
 Pracuję pod superwizją.


Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej nastawionej na klienta. Pracuję w podejściu integratywnym - korzystam z dorobku r
óżnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od potrzeb pacjenta, jednak najbliższe jest mi podejście humanistyczno egzystencjalne. W kontakcie z pacjentem dużą uwagę przykładam do pracy z ciałem. Wykorzystuję również doświadczenia terapii EMDR (terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych) w leczeniu traumatycznych zaburzeń powstałych w okresie dzieciństwa, które w dalszym ciągu wpływają na nasze życie.

Pracuję z osobami, kt
óre czują się samotne i skrzywdzone, boją się bliskości, mają problemy z akceptacją siebie i w relacjach społecznych, cierpią na zaburzenia nastroju, nie wykorzystują swoich możliwości i nie potrafią czerpać satysfakcji z życia. Towarzyszę swoim pacjentom w rozwiązywaniu dręczących ich problemów, w znajdowaniu spokoju i ukojenia. Identyfikujemy razem wzorce z przeszłości, które przeszkadzają im żyć. Pomagam w dochodzeniu do ich prawdy i w budowaniu poczucia wartości i lepszego życia.

Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych oraz przez Skype. Zapraszam.

 
"Największą rewolucją naszego pokolenia jest odkrycie, że istoty ludzkie zmieniając wewnętrzne nastawienie swoich zmysłów mogą zmieniać zewnętrzne aspekty swojego życia". William James


Karolina Kuhn

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W 2007 roku ukończyłam także 4-letnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od tego czasu pracuję jako psychoterapeuta.


Mam także doświadczenie w doradztwie personalnym, a także ukończone szkolenie coachingowe, akredytowane przez ICF.

Pracuję w podejściu humanistycznym, prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych.


Myślę, że wielu z nas ma takie chwile w życiu, kiedy wszystkiego jest za dużo na jedną osobę, czujemy się bezradni i zagubieni, a świat staje się nieprzyjazny i skomplikowany. Często nie rozumiemy, co się z nami dzieje, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, skąd bierze się nas ból i jak sobie z nim poradzić. Psychoterapia jest możliwością poznania siebie, odkrycia swojego miejsca, daje szansę, aby zacząć w pełni żyć.


Pracuję pod superwizją.

I work in English, je travaille en francais.

 


Anna Kubicka

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

W zależności od potrzeb os
ób, które do mnie przychodzą prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży. Ważnym obszarem mojej pracy jest wspieranie rozwoju osobistego w ramach warsztatów i treningów.

W pracy psychoterapeutycznej spotykam się z osobami, które zmagają się z kryzysami życiowymi, trudnymi relacjami z bliskimi, mającymi problemy w podjęciu ważnych dla siebie decyzji, doświadczającymi wewnętrznej pustki, uporczywego smutku, lęku oraz złości. W związku z tym, że przez wiele lat byłam zaangażowana na rzecz przeciwdziałania psychotraumie w środowisku ratowników, bliska jest mi problematyka dotycząca szeroko rozumianego zarządzania stresem. Prowadzę warsztaty antystresowe dla różnych grup zawodowych oraz osób doświadczających stresu w swoim życiu osobistym. W Ośrodku SENSUM prowadzę również dla osób indywidualnych, jak i grup trening relaksacyjny, którego celem jest nauka prostych technik pomocnych w radzeniu sobie z nadmiernym napięciem i stresem.


Moja praca jest dla mnie szczeg
ólnym spotkaniem z drugim człowiekiem. Spotkaniem, którego celem jest towarzyszenie w atmosferze zrozumienia, zaufania i szacunku, w odkrywaniu siły w radzeniu sobie z problemami i trudnościami życiowymi.


Ireneusz Kaczmarczyk

Jestem psychoterapeutą, poetą, doktorem socjologii, autorem badań i koncepcji kryzysów osób uzależnionych.

Prowadzę terapię w egzystencjalnej perspektywie, integruję różne podejścia z akcentem na emocjonalne doświadczenie człowieka. Konsultuję osoby z problemem nadużywania i uzależnienia.

Prowadzę treningi interpersonalne, terapeutyczne, uczę warsztatu, prowadzę superwizję indywidualną i zespołów. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej SI, specjalisty i superwizora psychoterapii uzależnień (PARPA), trenera i superwizora grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Joanna Basaj

Jestem psychoterapeutką, pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwalifikacje zawodowe zdobywam w Szkole Psychoterapii OPTA. Od wielu lat pracuję z młodzieżą z problemami rozwojowymi i ich rodzinami. Kliniczne doświadczenie zawodowe zdobywam w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży.

Prowadzę terapię w perspektywie psychodynamicznej w pracy indywidualnej oraz systemowej w pracy z rodziną i parą. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, którzy zmagają się z życiowymi kryzysami, doświadczają lęku i poczucia zagubienia.  W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest praca psychoterapeutyczna z osobami z Zespołem Aspergera. Kieruję się przekonaniem, że w atmosferze życzliwości i zrozumienia każdy może znaleźć właściwą drogę, która pozwoli mu odzyskać radość i sens życia.


W celu udoskonalenia swojego warsztatu pracy ukończyłam Studia Podyplomowe "Wspomaganie dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi" na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe "Pomoc dziecku i rodzinie" w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej.
Moją pracę poddaję superwizji.


Anna Sawicka

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 Ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-BROK, w której poznałam pracę terapeutyczną w podejściu humanistycznym, opartym na relacji i szacunku dla drugiego człowieka.

W 2018 ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt organizowany przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (IIPG). Jestem również uczestniczką Szkoły Psychoterapeutów Gestalt w IIPG akredytowanej przez EAGT oraz przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Regularnie uczestniczę w szkoleniach w różnych koncepcjach psychologicznych podnoszących moje kwalifikacje.


Doświadczenie zawodowe zdobywam w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie, pracując jako psycholog i specjalista terapii uzależnień, gdzie prowadzę konsultacje i diagnozy, terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem uzależnienia od substancji oraz kompulsywnie uprawiających hazard. Prowadzę również terapię indywidualną dla osób żyjących obecnie w bliskim związku z osobami z problemem uzależnienia oraz dla osób dorosłych dorastających w rodzinie z problemem nadużywania substancji.


W Sensum prowadzę konsultacje, terapię indywidualną oraz pomoc psychologiczną w ujęciu Gestlat dla osób dorosłych z problemem uzależnienia i nadużywania, ich bliskich oraz osób, które dorastały w domach, gdzie głównym problemem było uzależnienie jednego lub obojga rodziców. Pracuję w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Człowiek w moim rozumieniu jest niepowtarzalną i unikalną całością oraz posiada zasoby do efektywnego życia, może rozwijać się w drodze autentycznego i otwartego spotkania z drugim człowiekiem w tu i teraz. Psychoterapię rozumiem jako dążenie do samorealizacji poprzez integrację osobowości, poszerzanie samoświadomości oraz rozpoznawanie i realizowanie autentycznych pragnień i potrzeb w spotkaniu pomiędzy dwoma odrębnymi osobami.


Anna Osowska-Bielińska

Jestem psychoterapeutką, absolwentką Wydziału Psychologii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem psychologii. Ukończyłam, prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA, czteroletnie Studium Terapii Rodziny, przygotowujące do pracy terapeutycznej zarówno z rodzinami, jak i z pacjentami indywidualnymi. Odbyłam szkolenie w Szkole Trenerów Treningu i Warsztatu Psychologicznego Moniki Sowickiej. Doświadczenie w obszarze udzielania pomocy psychologicznej zdobywałam m.in. na XIV Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w tym w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Przeprowadziłam również szereg warsztatów umiejętności psychospołecznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. W pracy terapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne z podejściem systemowym.


W SENSUM pomagam młodzieży i osobom dorosłym, cierpiącym z powodu trudności w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych, mającym poczucie, że nie radzą sobie w życiu czy nie korzystają wystarczająco ze swoich możliwości. Pracuję również z rodzinami, które przeżywają kryzysy, nie mogą się porozumieć, doświadczają konfliktów, zmagają się z problemami jednego ze swoich członków. W trakcie psychoterapii pomagam pacjentom w rozpoznawaniu i rozumieniu ich uczuć, wzorów zachowania i relacji oraz sposobów ich myślenia o sobie i innych, wspieram pacjentów w uczeniu się, jak dobrze radzić sobie z tym, na co nie mają wpływu oraz w dokonywaniu zmian tego, co mogą i pragną zmienić.