Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 13-15 lat

 

DLA KOGO?

Grupa psychoterapeutyczna skierowana jest do nastolatków, którzy:

  •   mają niską samoocenę, brakuje im pewności i wiary w siebie;
  • przeżywają nadmierny lęk, np. w związku z różnymi sytuacjami społecznymi, szkołą czy przyszłością, źle radzą sobie ze stresem, często doświadczają uczucia smutku i pustki;
  • czują się samotni, nierozumiani przez innych, mają trudności w nawiązywaniu czy podtrzymywaniu relacji z innymi;
  • w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi są nadmiernie nieśmiali i wycofani, mają skłonność do zachowań unikających lub działają w sposób konfliktowy, agresywny, nie radzą sobie z wybuchami złości;
  • podejmują zachowania ryzykowne, jak: przyjmowanie środków odurzających (alkohol, leki, tytoń itp.) czy dokonywanie samookaleczeń lub przejawiają zachowania wskazujące na uzależnienie od komputera, telewizji czy telefonu komórkowego;
  • mają wyraźne trudności z uczeniem się, choć posiadają zasoby poznawcze pozwalające na dobre radzenie sobie z nauką.

W grupie psychoterapeutycznej młodzi ludzie, dzięki pomocy prowadzących oraz wsparciu rówieśników doświadczających podobnych trudności, mają możliwość pracy nad swoimi problemami, w bezpiecznych warunkach, doświadczając uwagi i akceptacji, a nie oceny czy odrzucenia. Pozwala im to na lepsze rozumienie siebie, swoich potrzeb oraz uczuć, a także przyczyn doświadczanych trudności. Udział w psychoterapii grupowej umożliwia zdobywanie nowych umiejętności komunikacyjnych (np. mówienia o sobie, słuchania, udzielania informacji zwrotnych) i społecznych  (np. rozumienia zachowań innych osób, współpracy, rozwiązywania konfliktów), a także naukę rozpoznawania oraz konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji. W grupie młody człowiek ma okazję dowiedzieć się, jak jest odbierany przez swoich rówieśników, poznaje swoje mocne strony, co umożliwia mu zdobycie większej pewności siebie i budowanie poczucia własnej wartości.

JAK PRACUJEMY?

Pracujemy w podejściu psychodynamicznym, w którym ważne są m.in. długoterminowość i regularność spotkań jako czynniki niezbędne do skutecznej pracy terapeutycznej. Stąd warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do grupy jest gotowość do systematycznego uczestniczenia w zaplanowanych spotkaniach w czasie nie krótszym niż pięć miesięcy (co najmniej 20 sesji terapeutycznych). Prowadzona przez nas grupa terapeutyczna ma charakter półotwarty. Oznacza to, że istnieje możliwość dołączenia w każdym momencie w trakcie trwania zajęć pod warunkiem, że są wolne miejsca ? gdy ktoś z uczestników ukończy psychoterapię lub będą jeszcze miejsca w ramach planowanej, docelowej liczby osób w grupie terapeutycznej (osiem osób). Psychoterapię grupową prowadzą dwie psychoterapeutki posiadające doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzinami: Joanna Basaj i Anna Osowska-Bielińska.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA?

Osoby, które rozważają możliwość dołączenia do grupy terapeutycznej zapraszamy na konsultację z jedną z psychoterapeutek prowadzących spotkania grupowe. Podstawowym celem konsultacji jest określenie natury problemu nastolatka, zdefiniowanie celów terapeutycznych oraz ustalenie, czy terapia grupowa stanowi optymalną formę pomocy psychologicznej. Konsultacja daje też możliwość poznania Ośrodka oraz terapeutek prowadzących. W ramach rekrutacji do grupy wymagany jest udział w jednej lub w dwóch konsultacjach (w zależności od potrzeb), na które zapraszamy nastolatka wraz z rodzicami. Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie, w celu umówienia się prosimy o kontakt:

  • Joanna Basaj - 781 599 882
  • Anna Osowska-Bielińska - 660 070 099

 

KIEDY I GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się co tydzień w środy w godzinach 16.30-18.00 w siedzibie Sensum w Radości, przy ul. Orłowskiego 45 lok. 1. Pierwsze zajęcia zaczynamy w dniu 23 października 2019 r. (z możliwością opóźnienia terminu otwarcia grupy w razie nie zebrania minimalnej liczby uczestników).

KOSZT

Koszt jednego spotkania w grupie psychoterapeutycznej to 100 zł (90 minut). Koszt konsultacji to 140 zł (50 minut).