Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa - kryzys to najczęściej strata - kogoś bliskiego, czegoś ważnego w naszym życiu, na przykład pracy czy zdrowia. Czasami jest to też zmiana - miejsca zamieszkania, pracy albo pojawienie się nowego dziecka w rodzinie. Bez względu na to czy jest to zmiana na gorsze czy na lepsze, może wywoływać silne reakcje emocjonalne, na które nie byliśmy gotowi, lub które są zupełnie nowe. Kryzysy mogą pojawiać się w wyniku dramatycznych okoliczności - przeżytego urazu, wypadku i innych traumatycznych wydarzeń.

Praca interwencyjna jest pomocą krótkoterminową, dotyczącą przede wszystkim zgłaszanego problemu. Polega na przepracowaniu kryzysowej sytuacji, omówieniu jej, umożliwieniu wyrażenia emocji, które się z nią wiążą, zrozumieniu siebie i swojej reakcji na to, co się wydarzyło, doświadczeniu oparcia, po to, by wydarzenie to można było włączyć w nurt naszego życia i w efekcie powrócić do równowagi.

Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby częściej. Każde spotkanie trwa 50 min.  

Zostaw swój numer oddzwonimy